Generell information

Området har en egen gemensamhetsanläggning i form av en väg in från Ripvägen. Vägen delas endast med fastigheten Strömma 1:82 som är en enfamiljsbostad som ligger mellan föreningens tomter.

Vägen har en elektriskt upp- och nedfällbar vägbom vid sin början vilket gör att området får en väldigt låg risk för inbrott då ingen utomstående kan köra in där. Bommen öppnas enkelt via mobiltelefonen och man kan öppna den på distans för gäster och t.ex. hemleveranser av varor.
Vägen är upplyst med stämningsfull och funktionell belysning.

Det finns också en gångväg ner till Ripvägen från mittersta delen av området vilket möjliggör snabbast möjliga gångavstånd till busshållplatsen ca. 600 meter bort.

Samtliga bostäder har egna parkeringsplatser på området invid det respektive huset. De större bostäderna har två platser var och studiohusen har en plats var. Utöver detta finns angivna gästparkeringsplatser i området samt bredare partier av vägen där gäster kan parkera vid de tillfällen där mer plats behövs.

Som köpare har man möjlighet att påverka mycket av inredningen själv om man tecknar upplåtelseavtal på en bostad som ännu inte färdigställts. Många egna val är kostnadsfria, t.ex. val av färg på väggarna medan andra val kan göras mot ett tillägg. Kanske vill man ha hjälp vid inflytten med att montera sin TV-konsol, hyllor på väggarna eller andra möbler. Elithus som är en konstant partner finns på plats och hjälper till med goda villkor och maximal servicenivå för att du ska trivas så bra som möjligt direkt från första steget innanför ditt nya hems dörr.

Man har också möjlighet att beställa till arbeten utomhus som t.ex. en utökning av altanen, stenläggning, planteringar mm. Det erbjuds också möjlighet till solcellspaneler på taket. Dessa arbeten utförs till rabatterade priser om de utförs under pågående entreprenad.

Dessutom ingår en kostnadsfri konsultation med Elithus huvuddesigner för projektet för varje köpare av en bostad i föreningen. Konsultationens inriktning kan väljas fritt och innefatta inredningsdesign och tips, trädgårdsplanering eller bara ett givande möte där man kan få höra om sin bostads ursprungliga planering utifrån ett arkitektoniskt perspektiv.
Vid önskemål kan man senare köpa till kompletterande konsultationer till ett förmånligt pris, t.ex. om man vill ha mer handfast hjälp att inreda sin nya bostad.

 

Se kartor över området och föreningens mark här.