Kostnadskalkyl

I bostadsföreningens Ekonomiska Kostnadskalkyl ser du hela föreningens ekonomi inklusive byggkostnader, ränte- och driftskostnader samt övrig information kring projektet. Den är intygsgiven av två oberoende hos Bolagsverket registrerade intygsgivare som har granskat den och sett till att den är korrekt, realistisk och följer norm och standard.
Den ekonomiska kostnadskalkylen ligger senare till grund för den Ekonomiska Planen som inför inflyttningen i föreningen kommer att intygsges och bli officiell handling.