Ekonomisk plan

I bostadsföreningens Ekonomiska Plan ser du hela föreningens ekonomi inklusive byggkostnader, ränte- och driftskostnader samt övrig information kring projektet. Den är intygsgiven av två oberoende hos Bolagsverket registrerade intygsgivare som har granskat den och sett till att den är korrekt, realistisk och följer norm och standard. Den är också en officiell handling som är registrerad hos Bolagsverket.

Ekonomisk plan I PDF