Stadgar

I Bostadsföreningens stadgar kan du läsa de regler, förordningar och förpliktelser som föreningen har mot dig som köpare och som du som medlem har gentemot föreningen och de andra medlemmarna.