Contact

For questions conserning the project, contact us at info@strommaskargardsstad.se or send us a request in the form next to this text.


Bostadsrättsföreningen Strömma Skärgårdsstad
Organisationsnummer 769636-1893
Ripvägen 10
139 41 Värmdö